specialist familierecht en vreemdelingenrecht

Het verzwijgen van vermogen in een echtscheidingsprocedure

Vraag van de week

“Mijn man weet niet dat ik geld gespaard heb. Ik heb nu ongeveer € 20.000 gespaard. Ik wil niet dat mijn man erachter komt dat ik dit spaargeld heb. Want als hij erachter komt dan wil hij daar een deel van en ik wil niet met hem delen. Hij is vreemd gegaan en dat ik mijn spaargeld met hem moet delen is wel erg zuur. Stel, ik hou mijn spaargeld verborgen voor hem tijdens de scheiding. Wat is the worst case- scenario, wanneer hij erachter komt dat ik spaargeld heb en dit voor hem verzwegen heb?”

Wat zegt de wet?

Het betreft een vraag van een vrouw, getrouwd in 2010 in Nederland. Huwelijkse voorwaarden zijn niet opgesteld waardoor er in haar geval sprake is van algehele gemeenschap van goederen.
Het spaargeld van de vrouw van € 20.000 moet in de echtscheidingsprocedure opgegeven worden. Dit geld moet namelijk verdeeld worden bij de echtscheiding.
Dat de vrouw gespaard heeft van haar eigen geld, doet daaraan niet af. De man heeft recht op de helft van dit spaargeld.
Dat de man de vrouw tijdens het huwelijk slecht behandeld heeft, maakt dit ook niet anders. Er is nu eenmaal sprake van een algehele gemeenschap van goederen wat inhoudt dat al het vermogen bij een echtscheiding bij helfte verdeeld moet worden.

Verdeling bij echtscheiding

Stel, de echtscheiding wordt uitgesproken. Bij de echtscheiding wordt de inboedel verdeeld en worden de saldi op de bankrekeningen verdeeld. Ook de auto’s worden verdeeld: de auto’s zijn ongeveer even veel waard en ieder behoudt de eigen auto. Het spaargeld van € 20.000 wordt niet bij de verdeling betrokken. De man weet niets van spaargeld af en de vrouw heeft hierover haar mond gehouden tijdens de echtscheidingsprocedure.
Jaren later komt de man erachter dat de vrouw bij de echtscheiding spaargeld had van € 20.000 en dat zij dit spaargeld bewust verzwegen heeft voor hem.

Verzwegen vermogen

De man kan de vrouw voor de rechter slepen en eisen dat zij hem niet alleen de helft van € 20.000 geeft maar hij kan eisen dat zij hem het gehele bedrag van € 20.000 vergoedt. Dat is namelijk wat de wet zegt: bij het opzettelijk achterhouden van vermogen geldt dat dit vermogen niet alsnog verdeeld moeten worden. Het opzettelijk achterhouden en verzwijgen wordt bestraft.
Degene die opzettelijk tot de gemeenschap behorende goederen verzwijgt, zoekmaakt of verborgen houdt, verbeurt zijn aandeel in die goederen aan de andere deelgenoot.
Met andere woorden: de echtgenoot die opzettelijk een tot het te verdelen vermogen behorend goed verzwijgt, zoekmaakt of verborgen houdt waardoor de waarde ervan niet in de verdeling is betrokken, dient niet de waarde daarvan alsnog te verdelen, maar dient de waarde daarvan geheel aan de andere echtgenoot te vergoeden.
Hiervoor geldt geen verjaringstermijn.
De opzet tot verzwijgen, zoekmaken of verborgen houden moet wel worden aangetoond.

'Vergeten' vermogen

Dit is anders wanneer na de echtscheiding blijkt dat bepaalde zaken niet in de verdeling betrokken zijn geweest, maar ‘vergeten’ zijn. De ‘vergeten’ zaken zullen dan alsnog verdeeld moeten worden. Ook daar geldt geen verjaringstermijn voor. Bij verdeling krijgt dan alsnog ieder de helft.

Conclusie en advies

The worst case scenario bij het verzwijgen van vermogen bij echtscheiding, is in dit geval dus dat het verzwegen vermogen volledig aan de man moet worden vergoed. De vrouw zal het volledige spaargeld van € 20.000 aan de man moeten betalen.
Mijn advies is dan ook: hoe onrechtvaardig het ook aanvoelt, speel altijd open kaart over je inkomen en je vermogen bij een echtscheiding. Dan beperk je aanzienlijk de kans om jaren na je echtscheiding nog achtervolgd te worden door dure spoken uit het verleden!