specialist familierecht en vreemdelingenrecht

Ons aanbod

We adviseren en procederen in zaken van familierecht en van regulier vreemdelingenrecht.

Advocatenkantoor Bouddount staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd met de volgende hoofd- en subrechtsgebieden:

Personen- en familierecht:

 • Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen;
 • Internationaal privaatrecht;
 • Internationale kinderontvoering;
 • Jeugdbeschermingsrecht;
 • Ouderschap en erkenning.


Vreemdelingenrecht

Op grond van deze registratie zijn we verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Voorbeelden van familiezaken die we behandelen:

 • echtscheidingszaken;
 • alimentatiezaken;
 • zaken met betrekking tot zorgregeling;
 • zaken met betrekking tot gezag; vervangende toestemming vakantie, paspoort en verhuizing;
 • boedelscheiding;
 • gerechtelijke vaststelling vaderschap, ontkenning vaderschap;
 • ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en andere jeugdbeschermingsmaatregelen.

Voorbeelden van vreemdelingenzaken die we behandelen:

 • machtiging tot voorlopig verblijf (MVV);
 • schengenvisa;
 • aanvragen en/ of wijzigen verblijfsvergunning voor uiteenlopende doeleinden;
 • aanvragen bewijs rechtmatig verblijf EU onderdanen/ gemeenschapsonderdanen;
 • huiselijk geweld en gedwongen achterlating.

We verzorgen lezingen en cursussen op het gebied van het Marokkaanse en Nederlandse familierecht en het reguliere vreemdelingenrecht.

Leeuwenveldseweg 5F, 1382 LV Weesp   •    T 0294 – 700 244    •    F 0294 – 700 245    •    E info@advocatenkantoorbouddount.nl

Praktische informatie

Kom je daarvoor in aanmerking, dan vragen we gefinancierde rechtsbijstand voor je aan bij de Raad voor Rechtsbijstand (zie www.rvr.org voor meer informatie). De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of je daadwerkelijk onder het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand valt en zo ja, wat de hoogte is van de eigen bijdrage die aan ons betaald moet worden.

Kom je niet in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp, dan brengen we de werkzaamheden in rekening op basis van het nu geldende uurtarief vanaf € 225 (excl. btw). We geven voor zover dat mogelijk is vooraf een begroting of inschatting van de te verwachten werkzaamheden. Je kunt op elk moment beschikken over een gedetailleerde specificatie van de verrichte werkzaamheden. Soms maken we afspraken over een vaste prijs per zaak, voor zover de zaak zich daarvoor leent.

Voor een los adviesgesprek brengen we een bedrag in rekening van € 185. Tijdens dit adviesgesprek bespreken we je huidige situatie en je toekomstwensen. We bespreken je hulpvraag, of wij de aangewezen personen zijn om je hierbij te helpen en zo ja, wat de mogelijke strategieën zijn.

Het adviesgesprek zelf is niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand, ook al heb je daar mogelijk wel recht op. Dit betekent dat de kosten van het adviesgesprek niet in mindering gebracht worden op de eigen bijdrage die zal worden opgelegd wanneer we de zaak na het adviesgesprek aannemen en verder behandelen op grond van gefinancierde rechtsbijstand. 

Op onze dienstverlening zijn van toepassing onze Algemene voorwaarden. Een exemplaar van de Algemene voorwaarden kun je hier downloaden.

Kom je met de auto?

Parkeren op het bedrijventerrein (afgesloten met slagboom) is niet toegestaan. We verzoeken je vriendelijk om je voertuig te parkeren op de Park & Ride (P+R) faciliteit bij het station. Overdag is het gratis parkeren. Er geldt alleen ’s nachts betaald parkeren op het P+R-terrein station Weesp.