specialist familierecht en vreemdelingenrecht

Alimentatie betalen in Marokko

Je woont in Nederland. Je ex- partner en je kinderen wonen ook in Nederland. Jullie hebben naast de Marokkaanse ook de Nederlandse nationaliteit. Je bent in Nederland gescheiden.
De Nederlandse rechter heeft geoordeeld dat je niets aan alimentatie hoeft te betalen, omdat je inkomen te laag is. En dan word je enige tijd later geconfronteerd met een beslissing uit Marokko, waarin de rechter heeft beslist dat je wel alimentatie moet betalen. Natuurlijk schrik je daarvan.
Veroordeeld door een rechter tot het betalen van alimentatie in Marokko! Jullie zijn Nederlanders, wonen in Nederland, de kinderen zijn zelfs in Nederland geboren. In Nederland heeft de rechter al bepaald dat je niets hoeft te betalen, omdat je inkomen te laag is. Mag je ex je voor de Marokkaanse rechter slepen? Hoezo neemt de rechter in Marokko een beslissing over de kinderalimentatie?
In dit artikel leg ik uit hoe het kan dat een rechter in Marokko beslist over het betalen van alimentatie, terwijl de ouders en de kinderen in Nederland wonen. Ook leg ik uit wat het gevolg is van het niet nakomen van de Marokkaanse alimentatiebeslissing. Tot slot leg ik uit wat je kunt doen, om te voorkomen dat je als gescheiden vader in Marokko tot het betalen van kinderalimentatie wordt veroordeeld.

Kun je in Marokko veroordeeld worden tot het betalen van alimentatie?

Je vraagt je af of je ex jou in Marokko kan dagvaarden voor het betalen van kinderalimentatie. En of de Marokkaanse rechter een beslissing daarover kan nemen. Dat zijn terechte vragen. Jullie wonen immers in Nederland. En de rechter in Nederland heeft al een beslissing genomen over de alimentatie. Waar is je ex in godsnaam mee bezig en waar bemoeit de Marokkaanse rechter zich mee, hoor ik je denken.
Allereerst is het natuurlijk zo dat iedereen gebruik mag maken van zijn of haar rechten. Wanneer een persoon bijvoorbeeld de nationaliteit van Marokko heeft, dan mag hij of zij gebruik maken van de rechten die Marokko biedt. Het maakt daarbij niet uit dat deze persoon niet in Marokko maar in Nederland woont. Ook maakt het niet uit dat die persoon naast de Marokkaanse, ook de Nederlandse nationaliteit heeft. De Marokkaanse rechter zal de zaak in behandeling nemen, wanneer er in Nederland geen alimentatie betaald wordt. Of hoeft te worden. De Marokkaanse rechter vindt het namelijk niet kunnen dat een vader zijn kind(eren) niet onderhoudt. Een vader moet bijdragen in de kosten van verzorging en opvoeding, al is het maar een bijdrage van € 10 in de maand.
Aldus de Marokkaanse rechter. Wanneer duidelijk wordt voor de Marokkaanse rechter dat er al een veroordeling is tot het betalen van kinderalimentatie, dan zal de rechter de vordering afwijzen. De Marokkaanse rechter gaat de zaak dan niet over doen. Tot een tweede veroordeling zal het dan niet komen. In jouw geval betekent dit dat je ex jou in Marokko kan dagvaarden voor het betalen van alimentatie omdat zij dat recht als Marokkaanse heeft. Daarnaast is het zo dat de Marokkaanse rechter jou kan veroordelen tot het betalen van alimentatie omdat je een Marokkaan bent en de Marokkaanse wet op jou van toepassing is en blijft. Je bent volgens het Marokkaanse recht verplicht om alimentatie te betalen voor je kind(eren), maar betaalt dit niet. Dat je een minimum inkomen hebt in Nederland, zal de Marokkaanse rechter er niet van weerhouden om je een alimentatieplicht op te leggen. Zelfs vaders die geen inkomen hebben, worden in Marokko veroordeeld tot het betalen van alimentatie! Het antwoord op de vraag of je in Marokko veroordeeld kunt worden tot het betalen van kinderalimentatie is dus: ja, dat kan.

En wat als je de Marokkaanse beslissing niet nakomt?

Je hebt besloten de beslissing over het betalen van alimentatie in Marokko naast je neer te leggen. Zelfs al zou je willen betalen, je financiële situatie laat het gewoon niet toe. Je kunt niet betalen. Je voelt je gesterkt door de Nederlandse beslissing, waarin staat dat je niets hoeft te betalen. Marokko kan mij niets maken, denk je.
Helaas klopt dit niet. De beslissing van de rechter dat je in Marokko alimentatie moet betalen, kan je leven flink op zijn kop zetten. Ook wanneer je niet in Marokko woont. En ook wanneer de Nederlandse rechter al bepaald heeft dat je niets hoeft te betalen. Het niet betalen van kinderalimentatie is in Marokko een strafbaar feit. Dit betekent dat wanneer je de kinderalimentatie in Marokko niet betaalt, je in de gevangenis belandt.
Dit geldt ook voor Marokkanen die buiten Marokko wonen. Bij een achterstand in de betaling van de kinderalimentatie kom je Marokko gewoon in. Vakantie vieren is geen probleem. Marokko na je vakantie uitreizen is wel een probleem bij een achterstand in de betaling van de kinderalimentatie. Je komt Marokko niet uit. Je wordt gearresteerd en belandt in de gevangenis. Je wordt pas vrijgelaten op het moment dat je het volledige bedrag aan achterstallige kinderalimentatie betaald hebt. Ik heb veel zaken behandeld van mannen die in Nederland wonen en in Marokko veroordeeld zijn tot het betalen van kinderalimentatie. De achterstand kan flink oplopen. Ik heb zaken behandeld waarin de achterstand meer dan € 20.000 bedroeg! Zie dat maar in één keer op te hoesten.
Mannen die in Nederland wonen en weten dat zij in Marokko veroordeeld zijn tot het betalen van kinderalimentatie gaan vanwege het risico in de gevangenis te belanden, niet meer naar Marokko. Ik heb zaken gehad van mannen die meer dan 15 jaar niet naar Marokko zijn geweest. Die mannen hebben in Marokko vaak een vader, een moeder, broers en zussen wonen. Door de achterstand in de alimentatie kunnen zij niet op (zieken-)bezoek. Ook is het voor deze mannen niet mogelijk om de begrafenis in Marokko bij te wonen. Immers: ze kunnen Marokko wel in, maar wanneer ze uit willen reizen worden ze bij de douane tegengehouden en gearresteerd. Je ziet: het niet nakomen van de Marokkaanse veroordeling om alimentatie te betalen, heeft grote nadelige gevolgen.

Hoe kun je voorkomen dat je in Marokko veroordeeld wordt tot het betalen van alimentatie?

Eigenlijk is het heel erg simpel. Je kunt namelijk heel makkelijk voorkomen dat je in Marokko veroordeeld zult worden tot het betalen van kinderalimentatie. Hoe dan? Door ervoor te zorgen dat je in Nederland alimentatie betaalt voor je kind(eren). Voorwaarde hierbij is wel dat de kinderalimentatie die je in Nederland betaalt voor je kind(eren), schriftelijk moet zijn vastgelegd. Dit schriftelijk vastleggen kan gebeuren in een beslissing van de rechter. Ook is het mogelijk dat de kinderalimentatie is vastgelegd in een ouderschapsplan dat door de ouders is ondertekend.
Tot slot kan de kinderalimentatie vastgelegd zijn in een overeenkomst die door de ouders is ondertekend. Wanneer in Nederland de kinderalimentatie schriftelijk is vastgesteld en de kinderalimentatie betaald wordt, zal de Marokkaanse rechter geen beslissing meer nemen over de kinderalimentatie. Wanneer er geen alimentatie is vastgesteld en er geen alimentatie in Nederland betaald wordt, komt de Marokkaanse rechter tot een veroordeling. Ook wanneer de rechter in Nederland vindt dat er geen alimentatie betaald hoeft te worden omdat er geen draagkracht is, zal de Marokkaanse rechter tot een veroordeling komen. Het is immers in strijd met de openbare orde van Marokko dat een man niet voor zijn kind(eren) betaalt. Marokko zal daarom bij een verzoek om kinderalimentatie er altijd voor willen zorgen dat een man veroordeeld wordt tot het onderhouden van zijn kind(eren). Conclusie: zorg ervoor dat je in Nederland alimentatie betaalt en dat het bedrag van de alimentatie schriftelijk is vastgelegd. Al gaat het om het minimale bedrag van € 25 per kind per maand. Zo voorkom je een veroordeling tot het betalen van kinderalimentatie in Marokko.