Mijn aanbod

Ik adviseer en procedeer in zaken van familierecht en van regulier vreemdelingenrecht.
Voorbeelden van familiezaken die ik behandel:
 • echtscheidingszaken;
 • alimentatiezaken;
 • zaken met betrekking to zorgregeling;
 • zaken met betrekking tot gezag; vervangende toestemming vakantie, paspoort en verhuizing;
 • boedelscheiding;
 • gerechtelijke vaststelling vaderschap, ontkenning vaderschap;
 • ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en andere jeugdbeschermingsmaatregelen.
Voorbeelden van vreemdelingenzaken die ik behandel:
 • machtiging tot voorlopig verblijf (MVV);
 • schengenvisa;
 • aanvragen en/ of wijzigen verblijfsvergunning voor uiteenlopende doeleinden;
 • aanvragen bewijs rechtmatig verblijf EU onderdanen/ gemeenschapsonderdanen;
 • huiselijk geweld en gedwongen achterlating.
Ik geef lezingen en cursussen op het gebied van het Marokkaanse en Nederlandse familierecht en het reguliere vreemdelingenrecht.
Leeuwenveldseweg 5F, 1382 LV Weesp   •    T 0294 – 700 244    •    F 0294 – 700 245    •    E info@advocatenkantoorbouddount.nl

Praktische informatie

Kom je daarvoor in aanmerking, dan vraag ik gefinancierde rechtsbijstand voor je aan bij de Raad voor Rechtsbijstand (zie www.rvr.org voor meer informatie). De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of je daadwerkelijk onder het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand valt en zo ja, wat de hoogte is van de eigen bijdrage die je moet betalen aan mij.

Kom je niet in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp, dan breng ik je mijn werkzaamheden in rekening op basis van mijn uurtarief vanaf € 225 (excl. btw). Ik geef voor zover dat mogelijk is vooraf een begroting of inschatting van de te verwachten werkzaamheden. Je kunt op elk moment beschikken over een gedetailleerde specificatie van mijn werk. Soms maak ik afspraken over een vaste prijs per zaak.

Voor een persoonlijk adviesgesprek van één uur breng ik een bedrag van € 185 in rekening. Tijdens dit gesprek bespreken we je huidige situatie en je toekomstwensen. We bespreken je hulpvraag, of ik de aangewezen persoon ben om je hierbij te helpen en zo ja, wat de mogelijke strategieën zijn.

Op mijn dienstverlening zijn van toepassing mijn algemene voorwaarden. Een exemplaar van de algemene voorwaarden kun je hier downloaden.