specialist familierecht en vreemdelingenrecht

Mijn aanbod

Ik adviseer en procedeer in zaken van familierecht en van regulier vreemdelingenrecht.

Ik heb in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd:

Personen- en familierecht:

 • Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen;
 • Internationaal privaatrecht;
 • Internationale kinderontvoering;
 • Jeugdbeschermingsrecht;
 • Ouderschap en erkenning.


Vreemdelingenrecht

Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Voorbeelden van familiezaken die ik behandel:
 • echtscheidingszaken;
 • alimentatiezaken;
 • zaken met betrekking tot zorgregeling;
 • zaken met betrekking tot gezag; vervangende toestemming vakantie, paspoort en verhuizing;
 • boedelscheiding;
 • gerechtelijke vaststelling vaderschap, ontkenning vaderschap;
 • ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en andere jeugdbeschermingsmaatregelen.
Voorbeelden van vreemdelingenzaken die ik behandel:
 • machtiging tot voorlopig verblijf (MVV);
 • schengenvisa;
 • aanvragen en/ of wijzigen verblijfsvergunning voor uiteenlopende doeleinden;
 • aanvragen bewijs rechtmatig verblijf EU onderdanen/ gemeenschapsonderdanen;
 • huiselijk geweld en gedwongen achterlating.
Ik geef lezingen en cursussen op het gebied van het Marokkaanse en Nederlandse familierecht en het reguliere vreemdelingenrecht.
Leeuwenveldseweg 5F, 1382 LV Weesp   •    T 0294 – 700 244    •    F 0294 – 700 245    •    E info@advocatenkantoorbouddount.nl

Praktische informatie

Kom je daarvoor in aanmerking, dan vraag ik gefinancierde rechtsbijstand voor je aan bij de Raad voor Rechtsbijstand (zie www.rvr.org voor meer informatie). De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of je daadwerkelijk onder het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand valt en zo ja, wat de hoogte is van de eigen bijdrage die je moet betalen aan mij.

Kom je niet in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp, dan breng ik je mijn werkzaamheden in rekening op basis van mijn uurtarief vanaf € 225 (excl. btw). Ik geef voor zover dat mogelijk is vooraf een begroting of inschatting van de te verwachten werkzaamheden. Je kunt op elk moment beschikken over een gedetailleerde specificatie van mijn werk. Soms maak ik afspraken over een vaste prijs per zaak.

Voor een los juridisch consult breng ik een bedrag in rekening van € 185. Tijdens dit gesprek bespreken we je huidige situatie en je toekomstwensen. We bespreken je hulpvraag, of ik de aangewezen persoon ben om je hierbij te helpen en zo ja, wat de mogelijke strategieën zijn.

Tijdens het adviesgesprek bespreken wij ook met elkaar de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand. Wanneer jouw situatie zich daarvoor leent, dan vraag ik gefinancierde rechtsbijstand aan. Wanneer de aanvraag om gefinancierde rechtsbijstand wordt ingewilligd, zal ik op basis daarvan jouw zaak behandelen.

Het adviesgesprek zelf bied ik niet aan op basis van gefinancierde rechtsbijstand, ook al heb je daar mogelijk wel recht op. Dit betekent dat de kosten van het adviesgesprek niet in mindering gebracht worden op de eigen bijdrage die zal worden opgelegd wanneer ik de zaak op toevoegingsbasis ga behandelen. Ik wijs hier uitdrukkelijk op bij het maken van de afspraak voor het adviesgesprek.

Op mijn dienstverlening zijn van toepassing mijn algemene voorwaarden. Een exemplaar van de algemene voorwaarden kun je hier downloaden.