internationale advocaat

Duidelijkheid over uw zaak én over de kosten

Advocatenkantoor Bouddount vindt duidelijkheid belangrijk. Niet alleen over uw zaak, maar ook over de afspraken en de declaraties. Op deze pagina vertel ik u meer over mijn benadering en de kosten die daarbij komen kijken. Heeft u na het lezen nog een vraag? Neem dan contact op voor meer informatie. 

Werkwijze

Tijdens het persoonlijke kennismakingsgesprek maak ik een voorlopige inschatting van uw zaak: welke aspecten werken in uw voordeel, en wat kan nadelig voor u uitpakken? Met welke tegenargumenten zal de andere partij komen en wat is het beste plan van aanpak?

Ook maak ik direct financiële afspraken. Zo komt u achteraf niet nog voor verrassingen te staan.

Misschien heeft u een rechtsbijstandverzekering of komt u in aanmerking voor een vergoeding voor rechtshulp. Is dat niet het geval, dan bespreken wij het uurtarief. Alle afspraken worden schriftelijk bevestigd.

Meenemen naar het eerste gesprek:

  • geldig legitimatiebewijs (en eventueel dat van uw partner)
  • uw burgerservicenummer (BSN)
  • stukken ter onderbouwing van uw zaak

Tarieven

Om u een overzicht te geven van de kosten, vindt u hieronder de tarieven voor rechtsbijstand.

  • Vrijblijvend consult op kantoor/ vrijblijvend webcam consult

Een vrijblijvend consult kost € 75,-.

  • Gesubsidieerde rechtsbijstand

Veel mensen kunnen de kosten voor rechtsbijstand niet (helemaal) zelf betalen. Het is goed mogelijk dat u op basis van uw inkomen en vermogen in aanmerking komt voor subsidie. U betaalt dan alleen een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen. We bespreken dit bij het kennismakingsgesprek. Heeft u recht op subsidie? Dan dien ik de aanvraag voor u in als u dat wilt. Meer informatie vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

  • Uurtarief

Komt u niet aanmerking voor een vergoeding, dan geldt het uurtarief. Dit bedraagt €160,- te vermeerderen met 5% kantoorkosten en 21% btw. In bepaalde situaties is het mogelijk dat wij een prijsafspraak maken. We bespreken dit in het eerste gesprek.

 

  • Rechtsbijstandverzekering

Bent u verzekerd voor rechtsbijstand? Dan vergoedt uw verzekeraar de advocaatkosten. In het geval van verplichte bijstand van een advocaat mag u zelf een advocaat kiezen. Advocatenkantoor Bouddount kan uw belangenbehartiger zijn als uw verzekeraar hier toestemming voor geeft. Meer informatie over dekking en vergoedingen vindt u in de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering.

  • Extra kosten

Eventuele bijkomende kosten vallen niet onder de subsidie of het honorarium. Dergelijke kosten zullen aan u worden doorberekend. U kunt hierbij denken aan legeskosten, griffierecht of de kosten van op te vragen uittreksels.

Algemene voorwaarden

Op al mijn diensten zijn de algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Bouddount van toepassing. De algemene voorwaarden kunt u hieronder inzien en uitprinten. 

Interne klachtenregeling

Advocatenkantoor Bouddount streeft naar effectiviteit en efficiëntie bij het verlenen van haar juridische diensten. Daarbij wordt er gestreefd naar een duurzame relatie met de cliënt die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen.

Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over een bepaald aspect van mijn  dienstverlening. In dat geval kunt u een beroep doen op de interne klachtenregeling van Advocatenkantoor Bouddount.

Hieronder kunt u de interne klachtregeling inzien en uitprinten.